Actualitat

Promúsics Mallorca reclama ajudes a Govern Balear

Des de la Unió de Músics reclamem implicació dels governs autonòmics i locals per articular i garantir ajudes a aquells artistes que més ho necessiten. A l’igual que altres col·lectius professionals, la situació de molts artistes segueix sent a dia d’avui preocupant.

La delegació de Govern ha exclòs dels ajuts a la majoria d’artistes de les illes. Aquests són els treballadors per compte aliè que suposen un 80% de el sector.

Segons l’estudi que vam realitzar a nivell estatal, recordem que tres de cada quatre professionals va patir el 2020 una reducció d’ingressos d’entre el 70% i el 100% respecte a 2019; i al juliol, agost i setembre de l’any passat, amb algunes restriccions aixecades, «una quarta part va seguir sense tenir cap concert a la vista i gairebé dos terços només va poder realitzar d’un a deu espectacles, fet que suposa una disminució de l’90% respecte a 2019 ».

Pots veure més informació sobre la notícia en aquest enllaç.