Actualitat Ajudes i mesures

Publicat el RDL 5/2022 del 22 de març

 • S’ha publicat el 23 de març el Reial decret llei 5/2022, de 22 de març. Després del RDL 26/2018, aquest és el segon paquet de mesures de l’Estatut de l’Artista, fruit de mesos de treball entre el sector i els ministeris de Cultura, Seguretat Social, i Treball.

  MESURES APROVADES:

  Modificació de l’Estatut dels Treballadors per a incloure al personal tècnic i auxiliar en el RD1435/1985 que regula la relació laboral d’artistes en espectacles públics.
  Definició de l’ocupador en el RD1435/1985 com aquell que “organitza una activitat artística” o “produeix una activitat artística”.
  Creació del contracte laboral artístic de durada determinada, d’aplicació a artistes, tècnics i auxiliars. Un contracte específic que s’adapta a la intermitencia de l’activitat artística.
  Exempció del recàrrec en la quota de Seguretat Social per als contractes laborals artístics de durada inferior a 30 dies
  Per als artistes autònoms s’anuncia un tram de cotització específic per a aquells que no superin uns rendiments anuals superiors a 3.000 euros anuals, és a dir, 250 euros al mes.

  Continuarem informant dels detalls en l’aplicació d’aquestes mesures que entren en vigor el 31 de març de 2022.

  Pots consultar l’RDL 5/2022 íntegrament aquí: https://www.boe.es/eli/es/rdl/2022/03/22/5.