Laguntzak eta neurriak

Aparteko langabezia saria artistentzat

11/2021 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 27koa, enpleguaren defentsarako, berraktibazio ekonomikoa eta langile autonomoen babeserako premiazko neurriei buruzkoa.

LANGABEKO LANGABEZKO PRESTAZIOA ARTISTAK
(Lehen xedapen iragankorra, bigarren azken xedapena)

Errege lege-dekretu hau indarrean jartzerakoan ebazteko zain dauden artistentzako aparteko langabeziagatiko prestazio eskaerak honetan xedatutakoaren arabera ebatziko dira.

Errege lege-dekretu hau indarrean sartzean eskaerak modu onean ebatzi badira, onura edo diru-laguntza agortu gabe, iraupenaren luzapena ofizioz aitortuko da, xedapenetan xedatutakoaren arabera. berdin.

Errege lege-dekretu hau indarrean jarri zen egunean onurak edo diru-laguntzak agortu zituzten edo onurak agortu zituzten onuradunek eskaera berria aurkeztu ahal izango dute, bertan aurreikusitako aldirako eskubidea aitortzeko.

Langabeziagatiko prestazio ekonomikoetarako aparteko sarbidea izateko eskubidea zuten jendaurreko emanaldietako artistek 2021eko irailaren 30era arte jasotzen jarrai dezakete

Prestazioa bateraezina izango da norberaren kontura edo langile gisa jarduerak egitearekin edo beste edozein onura, gutxieneko errenta, inklusio errenta, gizarte soldata edo antzeko edozein Administrazio Publikok emandako antzeko laguntzak jasotzearekin. Prestazioa jasotzeko eskubidea eten egingo da, aitortu ondoren, eskubidearen titularrak bere kontura edo langile gisa lan egiten duen bitartean. Aipatutako eskubidea eteteak prestazioaren ordainketa etetea suposatuko du, lana amaitutakoan berriro ekingo baita, dagokion pertzepzio aldian geratzen den denboran eta gehienez 2021eko irailaren 30era arte.

Aurretik sartu ez diren artistek artistek langabeziagatiko prestazio ekonomikoetarako aparteko sarbidea izateko eskubidea izango dute 2021eko irailaren 30era arte. Ziurtatu bost eguneko alta eman dutela Gizarte Segurantzan Artisten Erregimen Orokorrean.