Laguntzak eta neurriak

Autonomoentzako laguntzak, maiatzaren 27ko 11/2021 Errege Lege Dekretuan jasotakoak

Ezaugarri berriak autonomoentzako

11/2021 Errege Lege Dekretua, maiatzaren 27koa, enpleguaren defentsarako, berraktibazio ekonomikorako eta langile autonomoen babeserako premiazko neurriei buruzkoa.

Jarduera uzteagatik prestazioa

Akordioak ezartzen du autonomoarekin bateragarria den jarduera eteteko prestazioa ekainaren 1etik aurrera eskuragarri izango dela maiatzaren 31n aipatutako prestazioa jasotzen ari diren eta aurreikusitako prestazio aldiak agortu ez dituzten autonomoentzat.

Horrela, irailaren 30era arte jasotzen jarraitu ahal izango dute, urteko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetako baldintzak betetzen dituzten bitartean.

Covid-19 dela eta jarduera eteteagatik ezohiko prestazioa

Covid-19 edukitzeko neurriak onartzearen ondorioz jarduera behin-behinean eteteagatik jarduera etetearen ezohiko prestazioari dagokionez, kaltetutako autonomoek prestazio ekonomikoa jasotzeko eskubidea izango dute, ekainaren 1etik aurrera ere.

Zenbatekoa gutxieneko kotizazio oinarriaren% 70 izango da eta bateraezina izango da langile baten lana garatzeagatik ordainsaria jasotzearekin, baldin eta lan egindako lanaren errenta SMI baino 1,25 aldiz txikiagoa bada.

Jarduera eteteko aparteko prestazioa

Jarduerarekin bateragarria den prestaziora edo ohiko etetearekin bat etortzeko baldintzak betetzen ez dituztenek aparteko prestazioa eska dezakete jarduera eteteagatik. Prestazio hori jarduera burutzen duten autonomoei zuzenduta egongo da eta 2021eko maiatzaren 31tik aurrera jarduera eteteagatik ezohiko prestazioa jaso zuten, baina ezin izango dute aurreko jarduera etetearen ohiko prestaziorako eskubidea eragin. Honako baldintzak hauek dira:

• Autonomo gisa izena emanda egotea.
• Ekarpenen ordainketarekin egunean egotea.
• 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan etekin garbiak ez izatea 6.650 euro baino gehiago.
• 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan, 2020ko lehen hiruhilekoaren gaineko zerga errenta konputagarria kreditatu.

Zenbatekoa egindako jarduerari dagokion gutxieneko oinarriaren% 50 izango da, eta prestazioa bateraezina izango da: langile baten lana garatzeko ordainsariak jasotzea; beren kontura beste jarduera bat egitearekin; enpresa bateko errenten pertzepzioarekin; eta Gizarte Segurantzako prestazioa jasotzearekin batera (onuradunak egiten zuen jardueraren garapenarekin bateragarria zelako jaso zuen).

Sasoiko autonomoentzako jarduera eteteagatik aparteko prestazioa

Azkenean, Gobernuak eta gizarte eragileek adostutako akordioak autonomoek denboraldian jarduera eteteko ezohiko prestazioa jasotzen dute. Sarbidea izateko baldintzak hauek dira:

• Frogatu gutxienez lau hilabete eta gehienez zazpi erregistratuta egon zarela 2018an eta 2019an (betiere, epeak urte hauetako ekaina eta iraila bitartean gutxienez bi hilabete hartzen baditu).
• 2021eko bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan 60 egun baino gehiagori dagozkion Gizarte Segurantzako erregimenean enplegatu gisa alta emanda ez egotea.
• Aurtengo bigarren eta hirugarren hiruhilekoetan 6.650 eurotik gorako errenta fiskalik ez izatea.

Kasu horretan, prestazioaren zenbatekoa burututako jarduerarako autonomoei dagokien gutxieneko kotizazio oinarriaren% 50aren parekoa izango da.