É só liberdade

#Soloesmúsica

É só emoción

#Soloesmúsica

É só alegría

#Soloesmúsica

Declaración de intencións

1

Defender os dereitos dos músicos profesionais e actuar como interlocutores ante o goberno central e os gobernos rexionais e municipais, así como ante as entidades privadas.

2

Conseguir un novo marco lexislativo que reflicta a realidade da nosa profesión a través do desenvolvemento do Estatuto do artista.

3

Manter unha organización interna na que as distintas realidades profesionais da música se reflictan en todas as súas formas estilísticas, xa sexa como empregados, autónomos, creadores e autores, para lograr unha adecuada visibilidade ante a sociedade e as institucións.

4

Consolidar a unión transversal que produciu a coincidencia dun gran número de asociacións de músicos profesionais como resultado da aprobación do Informe sobre o estado do artista e da acción conxunta levada a cabo con motivo da crise do estado de alarma en marzo de 2020, comprometéndonos a aumentar o número inicial de asociacións.

5

Manter o carácter interestatal e descentralizado das reunións constituíntes deste sindicato.

6

Promover a paridade na nosa profesión, levando a cabo políticas de compensación orzamentaria a favor de proxectos levados a cabo, dirixidos, escritos ou executados por mulleres, atendendo a criterios de calidade.

7

Axude aos nosos socios a través dunha atención profesional en todos os asuntos relacionados con problemas de emprego, subvencións, bolsas, así como cuestións legais e fiscais.

8

Dálle a máxima prioridade á comunicación, transparencia e fluidez de toda a información.

9

Protexer e promover artistas e autores nacionais esixindo medidas legais para festivais, salas e auditorios que teñan calquera tipo de financiamento público, así como o desenvolvemento de axudas directas a músicos en termos de produción discográfica e mobilidade interestatal dos artistas e bandas e unha garantía mínimo de programación preferente en medios públicos e privados para a exposición das súas creacións.

10

Analizar sistematicamente os avances realizados, para calquera mellora retributiva, condicións de traballo, subvencións, axudas á asistencia, etc. prodúcense a nivel internacional e moi específicamente a nivel da UE, para avaliar a conveniencia de extrapolalos á nosa realidade local.

11

Traballar co Ministerio de Educación e as CCAA para garantir o ensino da música en todos os niveis académicos, desde educación infantil ata bacharelato.