Axudas e medidas

Desemprego para artistas, incluído no Real decreto lei 2/2021, do 26 de xaneiro

Real decreto lei 2/2021, do 26 de xaneiro, para o reforzo e consolidación de medidas sociais en defensa do emprego.

Medidas para artistas empregados

PRESTACIÓN EXTRAORDINARIA DE PARO PARA ARTISTAS (Disposición transitoria quinta)

1. As solicitudes de prestación extraordinaria de desemprego para artistas, que están pendentes de resolución á entrada en vigor deste real decreto lei, resolveranse segundo o disposto neste.

2. No caso de que as solicitudes xa foran resoltas favorablemente á entrada en vigor deste real decreto lei, sen que se esgotase a disposición, a prórroga recoñecerase de oficio nos termos en que foi concedida.

3. Os beneficiarios que esgotasen a prestación extraordinaria de desemprego para artistas, a partir do 1 de febreiro, poderán presentar unha nova solicitude de recoñecemento do seu dereito nos termos en que foi concedida.

Lembramos que a data legal do paro para os efectos desta prestación é o 14 de marzo de 2020, polo que o período no que se deben acreditar os días mínimos de rexistro segue sendo o período comprendido entre o 14 de marzo de 2019 e o 14 de marzo de 2020.